Kościół Parafialny

Zbudowany 1924-1930 według projektu architekta Franciszka Mączyńskiego. Poświęcony 01.11.1930 r. konsekrowany przez biskupa Pękalę - 23.05.1954 r. Kościół neobarokowy, z cegły z użyciem kamienia, otynkowany, kryty dachówką i blachą. Trójnawowy o charakterze bazylikowym, z transeptem. Prezbiterium równe szerokością nawie głównej z przybudówkami po bokach, mieszczącymi kaplicę i zakrystię.
Od frontu czworoboczna wieża nakryta hełmem o charakterze barokowym. Wnętrze nakryte stropami kasetonowymi i sufitami. Wyposażenie wnętrza obejmuje cztery ołtarze, chrzcielnicę i ambonę o charaktzerze barokowym, być może z wykorzystaniem fragmentów XVII w., pochodzącego z poprzedniego kościoła.
W ołtarzach obrazy: w głównym- Matka Boża Wniebowzięta, Wszystkich Świętych, w jednym z bocznych Chrystus Miłosierny.