Kaplica w Rychwałdzie

W 2008 roku minęło 25 lat od chwili rozpoczęcia budowy tej naszej małej "bazyliki górskiej" - kaplicy, która ma za Patrona św. Józefa Rzemieślnika. Pomysłodawcą i inicjatorem wybudowania we wsi kaplicy, a raczej punktu katechetycznego, był sołtys wsi - świętej pamięci Kazimierz Cich. Bardzo trudnego, jak na owe czasy zadania, podjął się ówczesny proboszcz, a dziś również świętej pamięci ks. mgr Zbigniew Skumiel. Na parceli ofiarowanej pod budowę Kaplicy przez państwa Stanisławę i Ludwika Rymanowskich w 1983 r. rozpoczęły się prace budowlane.
Już we wrześniu następnego roku dzieci z Rychwałdu mogły się uczyć religii w Sali katechetycznej, tejże Kaplicy a od listopada 1984r. aż po dzień dzisiejszy mamy możliwość uczestniczenia we Mszy świętej. W tym skromnym wyposażeniu wnętrza mają swój udział mieszkańcy Rychwałdu, a także rodacy i inni parafianie. Obecnie religia jest nauczana w szkole, toteż nasz ks. Proboszcz Józef Bobowski podsunął pomysł, by przekształcić salę katechetyczną w salę spotkań różnych grup parafialnych. Udało się ją wyremontować i już w tym roku mogliśmy wspólnie z grupami parafialnymi z Pleśniej dzielić się opłatkiem i kolędować Małemu Jezusowi.
21.06.2008 roku gościliśmy w naszej kaplicy ks.bp Wiktora Skworca. Zdajemy sobie sprawę, że przed nami jeszcze wiele pracy, ale wierzymy, że z Bożą pomocą uda się, bo troska o dom Boży, wzmacnia i ugruntowuje jedność wspólnoty parafialnej.