Liturgiczna Służba Ołtarza

Liturgiczna służba ołtarza jest najstarszą grupą w historii naszej parafii. Działa właściwie od założenia parafii i cały czas się powiększa.

Naszym obecnym opiekunem jest Ks. Maksymilian Marć. Na spotkaniach formacyjnych regularnie uczymy się o znaczeniu i symbolice liturgii, omawiamy różne problemy czy też zgłaszane propozycje. W końcu ćwiczymy postawy, gesty i czynności liturgiczne, które w czasie nabożeństw służą dobrej i głębokiej modlitwie. Przed wielkimi uroczystościami zawsze przygotowujemy uroczystą asystę, w której dbamy o duchowe, a także techniczne aspekty liturgii.

W życiu służby liturgicznej nie brakuje także wspólnych przedsięwzięć, wypoczynku, wyjazdów czy nawet ognisk. Po starannej pracy, nauce i ćwiczeniu, we wspólnocie kolegów potrafimy mile spędzać wolny czas.


Obecnie w skład służby liturgicznej wchodzi: 
- 30 Ministrantów 
- 20 Lektorów 
- 3 Ceremoniarzy

Łączy nas przede wszystkim zamiłowanie do służenia Bogu z radością.

 

 

Ministrant

 

Posługa ministranta zaczyna się od wstąpienia na stopień „aspiranta”, czyli kandydata do pełnienia posługi w parafii. 
Zapisy na aspirantów są prowadzone przez księdza na początku września i KAŻDY, kto tylko zgłosi chęć uczestniczenia, zostaje przyjęty na kurs parafialny. Przez okres od września, do grudnia aspiranci zaznajamiają się z wszystkimi zadaniami, które będą spełniać w przyszłości, podczas liturgii. 
W dniu 8 grudnia, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi obchodzimy parafialne święto Liturgicznej Służby Ołtarza. Wówczas aspiranci zostają uroczyście przyjęci przez Ks. Proboszcza do grona ministrantów. 
Najważniejszym zaszczytem ministranta jest przebywanie w bezpośredniej bliskości Jezusa, obecnego w Najświętszym Sakramencie.

 

 

Lektor

 

W naszej parafii, posługa Lektora, a właściwie Ministranta Słowa Bożego zaczyna się od wyrażenia chęci przystąpienia do tej wspólnoty. Zapisy na kurs lektorski prowadzone są przez księdza opiekuna i są przeznaczone dla chłopaków, przynajmniej w wieku uczniów pierwszej klasy gimnazjum. 
Kandydaci zostają wysłani na kurs dekanalny (w naszym przypadku organizowany przez Dekanat Tarnów-Zachód). Podczas spotkań formacyjnych przyszli lektorzy zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności do pełnienia tej funkcji, np. uczestniczą w zajęciach teoretycznych i praktycznych w zakresie liturgiki czy też ćwiczą z logopedą. Lektor musi płynnie czytać i mieć dobrą dykcję. 
Ponadto także w parafii prowadzone są spotkania, podczas których omawia się inne aspekty zadań lektora. Posługa ta wymaga od kandydatów wielkiego zaangażowania i wytrwałości, dlatego też nie każdy ostatecznie decyduje się pozostać w tym gronie. Jednak wielu ministrantów kontynuuje „wspinanie” się po szczeblach w formacji Liturgicznej Służby Ołtarza. 
Najważniejszym zaszczytem lektora jest publiczna proklamacja Słowa Bożego w czasie liturgii.

 

 

Ceremoniarz

 

 

Ceremoniarz inaczej mówiąc: Mistrz ceremonii. Jest to osoba, która bezpośrednio po celebransie odpowiada za akcję i poprawność liturgii.

Ceremoniarz musi posiadać dużą wiedzę na temat liturgii Kościoła i przepisów liturgicznych. Jego dwoma głównymi zadaniami jest przygotowanie liturgii i kierowanie jej przebiegiem. Zasadnicza część pracy ceremoniarza odbywa się przed liturgią, kiedy to zobowiązany jest on przećwiczyć z każdym członkiem asysty jego zadania i funkcje. Ceremoniarz także uzgadnia szczegóły liturgii z jej celebransem i osobami wykonującymi poszczególne czynności. Ustala skład zespołu, przygotowuje miejsce celebracji, a także  przedmioty potrzebne w liturgii. Lektorzy i ministranci współpracują z ceremoniarzem, ale pod jego kontrolą.

Funkcja ceremoniarza jest przede wszystkim służbą, jednak zawsze wiąże się z odpowiedzialnością i umiejętnością pracy w grupie. Do funkcji ceremoniarza zostają wybrani najlepsi członkowie służby liturgicznej, którzy posiadają odpowiednie predyspozycje i spełniają wymagania. Takimi wymaganiami są m.in. przyjęcie sakramentu bierzmowania, bogate i głębokie życie religijne, doświadczenie liturgiczne, dłuższy staż w służbie liturgicznej oraz autorytet u pozostałych kolegów.

Kandydaci wybrani przez księdza opiekuna zostają wysłani do Diecezjalnej Szkoły Animatora, gdzie odbywa się szkolenie do funkcji ceremoniarza. Kurs trwa cały rok. Na każdym kolejnym spotkaniu ma miejsce egzamin z wiadomości zdobytych podczas spotkaniapoprzedniego.

 

 

Strój Liturgiczny używany przez Liturgiczną Służbę Ołtarza

 

Alba – długa, biała szata sięgająca kostek. Nazwa „alba” wywodzi się od jej białego koloru, symbolizuje świętość, czystość serca jaką powinni mieć wszyscy uczestnicy liturgii.

 

Komża – skrócona alba, o szerokich rękawach. Jest używana przez ministrantów podczas liturgii, a także kapłanów nie celebrujących czynności liturgicznych. Symbolika komeżki jest taka sama, co alby.

 

Cingulum - (pasek, sznur), służy do przepasania alby, z frędzlami na końcach, symbolizuje wstrzemięźliwość i panowanie nad pożądliwościami ciała.

 

 

Zasady służby liturgicznej

Jesteśmy sługami ołtarza

Dbamy o sprzęty liturgiczne

Dbamy o szatę liturgiczną

Służymy obowiązkowo w dni powszednie tygodnia

Uczestniczymy w cotygodniowych spotkaniach formacyjnych

Modlitwę przed Mszą świętą rozpoczyna najstarszy lektor (ceremoniarz)

Po modlitwie obowiązuje silencium sacrum - święte milczenie

Każdy ministrant, lektor i ceremoniarz wypełnia wzorowo swoje obowiązki

 

 

Zaznaczamy, że jesteśmy otwarci na nowych kandydatów,
którzy tylko wyrażą chęć uczestniczenia w naszej grupie.

 

 

Święty Tarcyzjuszu, Patronie i wzorze nasz,
Ty niosłeś Jezusa na sercu i w sercu jako największy swój skarb.
Cześć i miłość Jezusa promieniowały z twojego oblicza
i dla niego oddałeś swe radośnie młode życie.
I my chcemy nosić Jezusa w swym sercu.
Chcemy ze czcią i miłością chodzić wokół jego ołtarza.
Chcemy nieść Jezusa do domu,
Do szkoły i wszędzie przez dobry przykład.
Pomóż nam i spraw, abyśmy całym życiem
Tylko Jemu służyli i do Niego Należeli. Amen.