Akcja Katolicka

Akcja Katolicka w naszej parafii istniała już w latach przedwojennych. Potem, w okresie okupacji i w dalszych latach zwalczania kościoła przez komunizm, działalność jej była zabroniona.
Odrodzeniu Akcji Katolickiej w naszym kraju sprzyjały przemiany demokratyczne z przełomu lat 80/90 ub. wieku. Impulsem do działania stały się słowa Ojca Świętego Jana Pawła II skierowane w styczniu 1993 r. do biskupów polskich przybyłych do Rzymu : "Trzeba, aby Akcja Katolicka odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna".
Zalążkiem do reaktywowania stowarzyszenia stała się grupa osób zachęcona przez ks. Zbigniewa Skumiela. W 1997 roku, pięcioosobowa grupa ( Halina Stankowska, Zofia Walkowicz, Franciszka Sterkowiec, Janina Cich, Maria Nowak) wraz z działającą już i liczniejszą CARITAS, zapoczątkowała swoją działalność. Akcja nie posiadała jeszcze wypracowanych metod ani form działania. Praca członków ograniczała się do terenu wspólnoty parafialnej. Uwagę skierowano na współpracę z kapłanami, organizację pielgrzymek (m.in. do Kałkowa i na Święty Krzyż-1997; do Kalwarii Pacławskiej- 1998; do Starego Sącza, Czarnego Potoku i Pasierbca-1999 ). Zasługą tej grupy było zakupienie materiałów i uszycie jednakowych strojów dla dziewcząt noszących feretrony i emblematy religijne, opracowanie wykazu rodzin do sprzątania kościoła, sprzedaż książek, przygotowywanie przemówień na różne uroczystości parafialne.
Dzień 2 czerwca 2000 r. był dniem oficjalnego rozpoczęcia działalności Akcji Katolickiej w parafii Pleśna. Opiekunem został ks. Jubilat mgr Zbigniew Skumiel. Akcja Katolicka liczyła wówczas 21 osób. Po śmierci ks. Zbigniewa Skumiela opiekunem POAK został Proboszcz ks. Józef Bobowski. Oficjalnie dekretem biskupa tarnowskiego Wiktora Skworca z dnia 21 czerwca 2000 r. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Pleśnej został erygowany. 

Na jednym z pierwszych spotkań powołano zespoły, którym przydzielono zadania:
- liturgiczny (m.in. przygotowanie czytań podczas mszy św., rozważań Drogi Krzyżowej, Różańca św., opieka nad strojami liturgicznymi, w okresie późniejszym przygotowywanie i prowadzenie Godziny Miłosierdzia), - biblioteczny (zorganizowanie od podstaw biblioteki parafialnej, gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie księgozbioru raz w tygodniu), - organizacyjny ( m.in. organizacja pielgrzymek, spotkań, rozprowadzanie biuletynu, prowadzenie kroniki parafialnej, kroniki stowarzyszenia, uaktualnianie grup sprzątających kościół, opieka nad grobami zmarłych kapłanów, dbanie o tablicę ogłoszeń) - zespół redakcyjny biuletynu ( m.in. zbieranie materiałów, przepisywanie tekstów, opracowanie, korekta). W tych zespołach każdy z członków może się realizować.


Skład Zarządu na czwartą kadencję  przedstawia się następująco:
Halina Piotrowska - prezes
Wiesława Broda - wiceprezes
Maria Krawiec - sekretarz
Barbara Zielińska - skarbnik
Halina Stankowska, Janina Cich, Wacław Hajduga - komisja rewizyjna


Oddział liczy obecnie 26 członków. Są to osoby aktywnie włączające się w prace i życie naszej parafii. 

Działania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w latach poprzednich i obecnie obejmują m.in. : 
- Przygotowywanie i prowadzenie Godziny Miłosierdzia w każdy I piątek miesiąca (o godz. 15-tej w okresie zimowym, a o godz. 16-tej w okresie letnim). 
- Prowadzenie i wzbogacanie zasobów biblioteki parafialnej. Biblioteka czynna w każdą środę, godzinę przed rozpoczęciem Nowenny do MBNP. 
- Redagowanie biuletynu ,,Przyjaciel Katolickiego Ludu" (2 - 3 numery w ciągu roku). 
- Organizowanie pielgrzymek parafialnych do miejsc kultu religijnego, spotkań opłatkowych, majówki przy kapliczce przydrożnej. 
- Prowadzenie kroniki parafialnej i kroniki naszego stowarzyszenia, uaktualnianie grup sprzątających kościół. 
- Comiesięczne spotkania formacyjne przewidziane ogólnopolskim programem, w każdy II piątek miesiąca, po Mszy św. wieczornej. 
- Opieka nad grobami zmarłych kapłanów, którzy zostali pochowani na miejscowym cmentarzu. 
- Uczestniczenie corocznie w rekolekcjach dla członków Akcji Katolickiej w Ciężkowicach, w Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, w pielgrzymkach parafialnych, w pieszej pielgrzymce do Tuchowa, w pielgrzymce do Katedry Tarnowskiej, w Święto Chrystusa Króla. 
- Czynny udział w posłudze liturgicznej służby ołtarza podczas uroczystości parafialnych, w każdy II piątek miesiąca, przygotowanie i prowadzenie Drogi Krzyżowej, Różańca św., Koronki do Miłosierdzia Bożego. 
-Poprowadzenie modlitwy różańcowej na antenie Radia RDN ,,Małopolska'' w wyznaczonym terminie. 
-Pogłębianie życia religijnego poprzez wspólne spotkania modlitewne, adorację Najświętszego Sakramentu, uczestniczenie w miarę możliwości we Mszy św. w dni powszednie. 
- Odwiedziny osób chorych, samotnych w okresach przedświątecznych. 
- Uczestniczenie w spotkaniach dekanalnych członków naszego stowarzyszenia. 

Spotkania odbywają się regularnie w każdy II piątek miesiąca po Mszy Św. wieczorowej. Tematyka naszych spotkań wpisuje się w program pracy duszpasterskiej Kościoła na dany rok. Obecnie rozważania przewidziane ogólnopolskim programem formacyjnym zawarte są w materiałach Akcji Katolickiej w Polsce na rok 2008 - ,,Bądźcie uczniami Chrystusa'': 
- Jezus Chrystus prawdziwy Bóg. 
- Jezus Chrystus prawdziwy człowiek. 
- Jezus Chrystus Najwyższy Kapłan. 
- Jezus Chrystus obecny w swoim Kościele. 
- Jezus Chrystus obecny w sakramentach. 
- Jezus Chrystus obecny w liturgii. 
- Jezus Chrystus obecny w Słowie Bożym. 
- Śladami Mistrza. 
- Chrześcijanin świadkiem Chrystusa. 
- Chrześcijanin głosicielem Jego słowa. 
- Chrześcijanin w służbie potrzebującym. 
- Tobie służyć to znaczy królować.

Spotkania wypełnione są również wymianą myśli i opinii na tematy bieżące parafii i z życia Kościoła. Hymn św. Franciszka to modlitwa, którą rozpoczynamy lub kończymy nasze spotkania.
Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju:
gdzie jest nienawiść, spraw, żebym niósł Miłość
gdzie jest uraza, żebym niósł Przebaczenie
gdzie jest niezgoda, żebym niósł Jedność
gdzie jest wątpliwość, żebym niósł Wiarę
gdzie jest błąd, żebym niósł Prawdę
gdzie jest rozpacz, żebym niósł Nadzieję
gdzie jest smutek, żebym niósł Radość
gdzie są ciemności, żebym niósł Światłość
(św. Franciszek)

Zapraszamy chętnych do wstępowania w szeregi Stowarzyszenia AK !