Schola dziecięca

Schola Dziecięca przy naszej parafii została założona w 2005 r. Założycielką scholi i od początku jej powstania opiekunką jest Pani Katechetka mgr lic. Katarzyna Zielińska. W swoim założeniu schola miała uświetniać śpiewem Msze św. dla dzieci szkolnych, które odbywają się w każdą III Niedzielę miesiąca o godz. 1130. Z czasem jednak jej działalność rozszerzyła się. Ponieważ scholę tworzą dzieci ze Szkoły Podstawowej w Pleśnej, toteż upiększa ona śpiewem akademie szkolne. 
Schola ma także na swoim koncie niewielkie sukcesy. Wzięła udział w Przeglądzie Pieśni Maryjnej w Szczepanowicach w 2006 r. (gdzie zajęła I miejsce), a także w Przeglądzie Pieśni i Poezji Legionowej w Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna w 2006 r. (gdzie również zajęła I miejsce).

Spotkania scholi odbywają się w każdy poniedziałek o godz 13.30 w szkole Podstawowej, a także godzinę przed Mszą św. szkolną w salce.

Zapraszamy wszystkie dzieci pragnące chwalić Pana Boga swoim śpiewem, bo kto śpiewa, ten dwa razy się modli.