Grupa Czcicieli Św. Ojca Pio

Inicjatywna Grupa Modlitewna Św. Ojca Pio powołana została w listopadzie 2010 roku przez Ks. Proboszcza Józefa Bobowskiego, który jednocześnie jest jej opiekunem duchowym. 
Zapraszamy wszystkie stany tj. dzieci, młodzież, osoby starsze, do poszerzenia naszej dziewiętnastoosobowej grupy. 
Przed relikwiami św. Ojca Pio modlimy się w ostatni piątek miesiąca na pół godziny przed mszą św. w naszym parafialnym kościele.

Św. Ojciec Pio włoski zakonnik kapucyn, który żył w latach 1887 – 1968, otrzymał wiele łask od Boga m. in. stygmaty - jego dłonie, stopy i bok przez 50 lat broczyły krwią, ukazywał się w dwóch miejscach jednocześnie - co nazywamy bilokacją, potrafił czytać w ludzkich sumieniach żył modlitwą w klasztornej celi, przy ołtarzu, w konfesjonale i we wszystkich kontaktach z ludźmi.

Owocem jego kapłańskiej posługi są Grupy Modlitwy, a medytacja Św. Ojca Pio do tajemnicy Zmartwychwstanie Pana Jezusa brzmi tak: „Powstań więc o Panie i utwierdzaj w swej łasce tych, których mi powierzyłeś i nie dopuść, aby ktokolwiek z nich miał zginąć, opuszczając Twoją owczarnię...”
Był człowiekiem ogromnej pokory i wielkiego serca: "Strzeż się, aby nie stracić z oczu Bożej obecności, cokolwiek robisz. Nie podejmuj nigdy żadnej pracy i nie zaczynaj żadnej czynności, zanim nie wzniesiesz swego umysłu ku Bogu, ofiarując Mu dzieła, jakie masz wykonać”. "Nie zniechęcaj się, jeśli czujesz oschłość ducha. Nie na tym polega zawierzenie Panu”. ”Nigdy nikogo nie atakować, nie narzucać naszych przekonań, do wszystkich odnosić się z miłością, modlić się i czekać na dzieło łaski Bożej” 
Zachęcał ludzi do codziennej modlitwy powtarzając: "Synu, kto się modli ten się zbawi.”„Kto się nie modli, ten się potępi”. „Temu, kto się modli mało, grozi niebezpieczeństwo”.

 

Modlitwa o obronę przed złem:

Święty Ojcze Pio, przed złem broń mnie. Pod płaszcz twej opieki pomóż mi chronić się zawsze i wszędzie. W dobrym i uczciwym życiu umacniaj mnie. W ostatniej godzinie mojego życia doczesnego pojednaj mnie w miłości z Bogiem, a także módl się za mną teraz i w godzinę śmierci mojej. Amen. 

 

Modlitwa Jana Pawła II do Św. Ojca Pio.

Pokorny i umiłowany Ojcze Pio: prosimy, naucz także nas pokory serca, abyśmy zostali zaliczeni do grona prostaczków z Ewangelii, którym Ojciec obiecał objawić tajemnice swojego Królestwa. Pomóż nam, byśmy modlili się niestrudzenie i byli pewni tego, że Bóg wie, czego nam potrzeba, zanim jeszcze Go o to poprosimy. Daj nam spojrzenie wiary, abyśmy potrafili od razu rozpoznawać w ubogich i cierpiących oblicze samego Jezusa. Wspieraj nas w godzinie walki i próby, a jeśli upadniemy, spraw, abyśmy doświadczyli radości płynącej z sakramentu pojednania. Przekaż nam twoje serdeczne przywiązanie do Maryi, Matki Jezusa i naszej Matki. Towarzysz nam w ziemskiej pielgrzymce do szczęśliwej Ojczyzny, do której również my mamy nadzieję dojść, aby na wieki kontemplować chwałę Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.