Odpust parafialny
Ognisko młodzieży na rozpoczęcie wakacji
Wprowadzenie relikwii bł. Jana Pawła II
Zaprzysiężenie Nowej Rady Duszpasterskiej